▓▓▐ Fugue▓▐▓

no money / no friendship

Posted in خانوادگی by riba on ژوئیه 5, 2009

به بابا گفتم: من کاظم، پول لازم.
بلافاصله گفت: من مریض، کرم نریز!..

Advertisements

pOwer Of siLence

Posted in خانوادگی by riba on سپتامبر 20, 2008

– اووووف… دو هفته است كه داريم روزه مي گيريم!
– …
– خيلي خب بابا! دو هفته است كه داري روزه مي گيري!

هی جو! تولدت مبارک!…

Posted in خانوادگی by riba on آوریل 16, 2008
آقای فربد
انگار همین پانزده سال پیش بود… خیلی کامل یادمان می آید: با بی ملاحظه گی تمام خانواده خواب آلودت را کشاندی بیمارستان و از بدو ورود جیغ ِمامان جانمان را درآوردی و با آمدنت حالیمان شد آن “برادر ِاز تنهائی در بیار”ی که وعده اش را می دادند کوچولوی ننری بود که باید اتاق قشنگمان را در اختیار انبوه متعلقاتش قرار می دادیم و روزی چندبار صدای گریه اش را تحمل می کردیم و بدتر از همه، راه به راه از زبان مامان جانمان می شنیدیم که هردو مان را یک اندازه عاشق است، در صورتی که ما با در نظر گرفتن پیوند مادرانه-دخترانه، مامان جانمان را بیشتر از باباجانمان دوست می داشتیم! با این حال ما به تپل بودن دست و پایت دل بستیم و به دوستانمان گفتیم برادر سفیدی داریم که کلی بانمک است ولی ما خوشگل تریم و با نمک تریم و شما گول ظاهر ایشان را نخورید. اما خیلی ها گول خوردند و با این بی فکریشان، خودشان را از چشم های سابقا بادامی ما انداختند. ما نیز به نشانه اعتراض مهرت را از دلمان بیرون افکندیم و تا توانستیم از “خواهر بزرگتر” بودنمان سوءاستفاده ها کردیم و بر دیوار اتاقت شعرها نوشتیم و تو را در درسهایت به کررات گمراه کردیم و اکنون خرسند از رساندن این آزارها، طلب عفو و بخشش داریم. در جریان هستیم که شب های زیادی را به یاد بوس های خوشمزه ما تا سحر زار زدی و شنیدیم که بیش از این بی اعتنائی دیدن از ما را تاب نداری. پس بعد از اینکه ته ریش هایت را شیو کردی بیا و دستمان را ببوس و مارا ببخش و بدان که خداوند از تو راضی خواهد بود.
خواهر عزیزتر از جانت
ریبا

 

Live From Mashhad ~

Posted in خانوادگی by riba on آوریل 7, 2008
– بیا بریم حرم
– وا !! چرا؟ می خوای بری دعا کنی بختت باز شه؟
– نه… میخوام برم دعا کنم بخت دوست پسرم بسته شه…